Luận văn Đánh giá chất lượng dịch vụ đăng ký môn học trực tuyến của trường đại học bách khoa tp Hồ Chí Minh

Trước khi máy tính ra đời công việc hành chính thường tốn phần lớn thời gian và sức lực của con người. đó là những công việc không tên lặp đi lặp lại đòi hỏi một sựcẩn trọng và chính xác nhất định. Từkhâu phân loại, sắp xếp cho đến lưu chuyển thông tin tiêu tốn rất nhiều thời gian và nguồn lực con người

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC