Luận văn Đánh giá chất lượng nguồn nước phục vụ chăn nuôi heo tập trung trên địa bàn Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Hiện tại, ngành nông nghiệp Việt Nam chiếm 22% GDP,trong ñó chăn nuôi ñóng góp khoảng 6%. Chăn nuôi lợn ñóng góp mộtphần lớn, khoảng 71% tổng giá trị sản xuất chăn nuôi. Chăn nuôi lợn từ trước ñến nay luôn ñược coi là một trong những công cụ xóa ñói giảm nghèo có hiệu quả ở ĐắkLắk nói riêng và cả nước nói chung. Với ñịnh hướng ñó, ĐắkLắk trở thành tỉnh có ngành chăn nuôi lợn phát triển, là một trong mười tỉnh có số ñầu lợn lớn nhất cả nước và dẫn ñầu Tây Nguyên. Số ñầu lợn năm 2009 tại các tỉnh Tây Nguyên (Cục Chăn nuôi, 2005) [5]: Kontum 185.000, Giai Lai 455.000, Đăk Nông 146.000, Lâm Đồng 350.000, ĐắkLắk803.000. Trong ñó chăn nuôi lợn theo quy mô trang trại ngày càng trở nên phổ biến và góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng của ngành chăn nuôi heo. Đặc biệt chăn nuôi theo mô hình trang trại nhỏ và vừa ñang phát triển nhanh trên ñịa bàn thành phố Buôn Ma Thuột. Trong quá trình phát triển chăn nuôi trang trại cùng với các yếu tố: con giống, thức ăn, chuồng trại, thú y thì viêc cung cấp ñủ số lượng nước và chất lượng nước ñược ñảm bảo có ý nghĩa quan trọng. Đối với ngành chăn nuôi, nước ñóng vai trò quan trọng, ảnh hưởng ñến năng suất và sự lây truyền dịch bệnh. Theo Nguyễn Thị Hoa Lý & CS. (2004) [15], vậtnuôi thiếu nước uống có thể dẫn ñến thiệt hại kinh tế do strees, giảm ăn, giảm tăng trọng và giảm năng suất; vật giết mổ bị giảm trọng lượng, khó lộtda và thịt khô. Gà con bị thiếu nước: thể trọng nhỏ, chân khô, nhăn và tái; thiếu nước có thể làm tăng tỷ lệ chết sớm hay kém ăn trên gà trưởng thành. Theo Đỗ Ngọc Hòe (1995) [10] trích nghiên cứu của Credek (1978) cho biết: sự có mặt của vi khuẩn với hàm lượng lớn hơn 10 6 khuẩn lạc/1ml nước uống có thể gây ra những thiệt hại 2 không thể lường trước ñối với gia súc, gia cầm như các hội chứng: rối loạn tiêu hóa, giảm trọng lượng, giảm sức ñề kháng của cơ thể, sảy thai, Bên cạnh ñó, nước cũng là môi trường truyền lây nhiều bệnh nguy hiểm từ vật nuôi sang người.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC