Luận văn Đánh giá kết quả của phẫu thuật longo trong điều trị bệnh trĩ tại bệnh viện Việt Đức

Trĩlà những cấu trúc bình thường ở ống hậu môn. Bệnh trĩlà tập hợp những bệnh lý có liên quan ñến biến ñổi c ấu trúc của mạng mạch trĩvà các tổ chức tiếp xúc với m ạng mạch này [7], [8]. Bệnh trĩtuy không ñe doạ ñến sựsống còn, nhưng gây khó chịu, ảnh hưởng ñến chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Trên thếgiới, theo J.E Goligher (1984) hơn 50 % sốngười ở ñộtuổi trên 50 mắc bệnh trĩ[9], [37], [93], nghiên cứu của J.Denis (1991) công bốtỷ lệmắc bệnh trĩtừ25- 42 % [9], [88]. Là một trong những bệnh khá thường gặp ởvùng hậu môn trực tràng, Nguyễn Mạnh Nhâm và cộng sự[24], [27] cho biết bệnh trĩchiếm tới 45 % dân số. Đinh Văn Lực (1987) cho biết bệnh trĩchiếm tỷlệ85 % các bệnh lý ngoại khoa vùng hậu môn trực tràng [23]. Mục tiêu chính của ñiều trịbệnh trĩlà giảm thiểu các triệu chứng gây khó chịu và cải thiện chất lượng sống cho người bệnh. Điều trịtrĩtrên thếgiới cũng như ởViệt Nam có rất nhiều phương pháp: ñiều chỉnh chế ñộ ăn uống, chế ñộlàm việc, vệsinh tại chỗ, dùng thuốc ñông tây y toàn thân hoặc tại chỗ, các thủthuật ñiều trịtrĩ(tiêm xơ, thắt vòng.) cho ñến các phương pháp phẫu thuật kinh ñiển (Milligan- Morgan, Toupet.). Các phương pháp cắt trĩkểtrên ñã ñược thực hiện nhiều thập kỷnay nếu chỉ ñịnh ñúng và thực hiện ñúng kỹ thuật nói chung có kết quảtốt. Tuy nhiên ñau sau mổ, chít hẹp hậu môn sau mổ, ỉa són sau mổvà thời gian nằm viện sau mổkéo dài vẫn là mối quan ngại cho người bệnh và phẫu thuật viên.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC