Luận văn Đánh giá khái quát tổ chức hạch toán kế toán tại công ty cổ phần đầu tư và xây lắp thăng Long Việt

Cùng với sự đổi mới,phát triển chung của nền kinh tế,với chính sách mở cửa,sự đầu tư của Nước ngoài và thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa-hiện đại hóa, các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp xây lắp nói riêng đã có sự chuyển biến,đổi mới phương thức kinh doanh,phương thức quản lý,không ngừng phát triển và khẳng định vị trí,vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Đứng trước sự cạnh tranh gay gắt và khốc liệt của nền kinh tế thị trường,các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển buộc phải tiến hành đồng bộ các biện pháp quản lý mọi yếu tố liên quan đến sản xuất kinh doanh.Một trong những công cụ không thể thiếu được đó là hạch toán kế toán. Trong giai đoạn thực tập tổng hợp, em đã tìm hiểu tổng quan về Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thăng Long Việt, quá trình hình thành và phát triển, cơ cấu tổ chức, tình hình sản xuất kinh doanh và đặc biệt là về tổ chức bộ máy kế toán của Công ty. Được sự giúp đỡ nhiệt tình của ThS.Vũ Thị Thê, ban lãnh đạo Công ty và của các anh, chị, cô, chú tại phòng Tài chính – kế toán của Công ty, em đã hoàn thành bài Báo cáo tổng hợp này. Báo cáo gồm 3 phần: Phần I: Tổng quan về Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thăng Long Việt Phần II: Tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thăng Long Việt Phần III: Đánh giá khái quát tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thăng Long Việt

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC