Luận văn Đánh giá mức độ đáp ứng về kiến thức, kỹ năng và thái độ của cử nhân Giáo dục Đặc biệt-Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đối với yêu cầu của thị trường la

Trong những năm gần đây, cùng với sựphát triển mạnh mẽcủa nền kinh tếxã hội, nền giáo dục nước ta đã có những chuyển biến và có những đóng góp tích cực trong sựphát triển đó. Trên bình diện chung của sựphát triển giáo dục, giáo dục đại học có lẽlà lĩnh vực phát triển nhanh nhất, các trường đại học mởrộng quy mô, mô hình đào tạo và loại hình đào tạo, bên cạnh đó, hàng loạt trường đại học mới ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu vềnhân lực ngày càng lớn của xã hội. Sựphát triển mạnh mẽvà rộng lớn của giáo dục đại học gắn liền yêu cầu vềviệc nâng cao chất lượng đào tạo. Chất lượng đào tạo đại học hiện nay chưa bao giờđược quan tâm nhiều đến thế, từđịnh hướng của Đảng, nhà nước cho tới toàn xã hội. Nhìn ởkhía cạnh nào đó, chất lượng đào tạo đại học được thểhiện qua trình độcủa người lao động đã được đào tạo trong trường đại học, họcó đáp ứng được các yêu cầu của các cơ sởnơi họlàm việc hay không. Vấn đềnày, trong suốt những năm qua, dù đã có những chuyển biến song trên thực tế, vẫn còn chưa đáp ứng được yêu cầu vềnguồn nhân lực có năng lực cao nhằm phục vụsựphát triển của nền kinh tếxã hội hiện nay. Đáp ứng các yêu cầu bức thiết của việc nâng cao chất lượng giáo dục đại học, BộGiáo dục đào tạo, các viện nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp ngoài việc tích cực đẩy mạnh công tác kiểm định chất lượng còn tập trung nghiên cứu và đánh giá chương trình đào tạo, quy trình đào tạo; trong đó, việc đánh giá chất lượng của sản phẩm đầu ra là các sinh viên tốt nghiệp và sựđáp ứng của những sinh viên tốt nghiệp đối với yêu cầu của các cơ sởlàm việc được đặc biệt coi trọng, nhất là mức độđáp ứng vềkiến thức, kỹnăng và thái độcủa sinh viên đã tốt nghiệp đối với yêu cầu của thịtrường lao động. Qua đó, các đơn vịđào tạo có thểxây dựng và điều chỉnh các chương trình, quy trình đào tạo cho phù hợp với nhu cầu thực tếhiện nay. Khoa Giáo dục Đặc biệt (GDĐB), trường Đại học Sư Phạm (ĐHSP) Hà Nội mới được thành lập từnăm 2000, dù đã có 5 khóa sinh viên tốt nghiệp song Khoa vẫn là một Khoa rất mới vềquy trình đào tạo và chương trình đào tạo. Khoa áp dụng các chương trình của các nước phát triển như Anh, Mỹvà Hà Lan là những nước có thếmạnh vềkiến thức, vềphương pháp, song tính phù hợp với thực tếnhu cầu của Việt Nam vẫn còn là vấn đềcần xem xét. Mặt khác, do là một khoa mới nên chưa có nhiều nghiên cứu, đánh giá vềquy trình và chất lượng đào tạo tại Khoa. Vì vậy, việc đánh giá mức độđáp ứng của sinh viên tốt nghiệp đối với yêu cầu của các nhà tuyển dụng họcó ý nghĩa vô cùng quan trọng với một khoa mới như khoa GDĐB. nó giúp khoa trảlời cho câu hỏi: chất lượng đào tạo sinh viên hiện nay của Khoa đã đáp ứng được yêu cầu công việc của các đơn vịtuyển dụng hay chưa? Chính vì vậy, tác giảchọn đềtài ”Đánh giá mức độđáp ứng vềkiến thức, kỹnăng và thái độcủa cửnhân tốt nghiệp khoa GDĐB, trường ĐHSP Hà Nội đối với yêu cầu công việc của các đơn vịsửdụng lao động trên địa bàn Hà nội”làm luận văn thạc sỹĐo lường và Đánh giá trong Giáo dục. Kết quảmà luận văn này muốn hướng tới chính là xem xét thực tếhiện nay, các cựu sinh viên của khoa GDĐB có đáp ứng được yêu cầu của các cơ quan mà họlàm việc hay không, hay nói cách khác đó là sựkỳvọng của chương trình đào tạo đối với sựthỏa mãn nhu cầu thực tếcông việc của xã hội; đểtừđó Khoa có những điều chỉnh nhằm đạt được hiệu quảcao nhất trong đào tạo, đáp ứng được nhu cầu của xã hội vềlao động trong ngành nghềnày.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC