Luận văn Đánh giá quy trình thiết kế đề thi trắc nghiệm khách quan tại Khoa Khoa học Tự nhiên và Xã hội - (nay là trường Đại học Khoa học) - Đại học Thái Nguyê

Hiện nay chất lượng giáo dục đang trởthành mối quan tâm chung của toàn xã hội, đặc biệt là chất lượng giáo dục đại học. Trong khi nguồn lực tại các cơsở đào tạo còn hạn chế, chưa đủ đáp ứng kịp thời việc tăng nhanh quy mô và các loại hình đào tạo thì vấn đềchất lượng đào tạo trong giáo dục đại học hiện đang là điểm nóng rất cần được quan tâm. Một trong những nội dung quan trọng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đại học chính là việc đổi mới phương pháp giảng dạy, trong đó có việc đổi mới về phương pháp kiểm tra đánh giá kết quảhọc tập của người học. Có thểnói việc kiểm tra đánh giá là hoạt động không thểthiếu của quá trình dạy và học. Thông qua kiểm tra đánh giá trình độnhận thức, kỹnăng, kỹxảo của người học sẽphát hiện những sai sót, những lỗhổng vềkiến thức từ đó giúp giáo viên và học sinh tự điều chỉnh hoạt động dạy và hoạt động học. Theo cách thức thực hiện hệthống các câu hỏi của quá trình dạy học, lý luận giáo dục xem xét kiểm tra và đánh giá nhưlà một nhóm phương pháp dạy học. Từ xưa tới nay kiểm tra đánh giá kết quảhọc tập của người học nói chung thường sử dụng 2 hình thức thi chủyếu là: thi viết (tựluận) và thi vấn đáp. Thực tế, hai hình thức này chưa kiểm tra, đánh giá đầy đủkiến thức đã học của người học một cách nhanh gọn, toàn diện và khách quan. Thi viết (tựluận) và thi vấn đáp, phạm vi đềra còn hạn chếvềkiến thức, nhất là đối với kỳthi học kỳhoặc thi tốt nghiệp thì nội dung đềra không thâu tóm, không bao quát hết chương trình môn học và không đánh giá được chính xác năng lực của người học. Mặt khác, hai hình thức thi này còn hạn chếvềtính khách quan, giáo viên thường huy động kiến thức của một bài hoặc một chương đểra đềthi, dễdẫn đến học sinh học tủ, học lệch, quay cóp Hướng tới yêu cầu kiểm tra đánh giá công bằng, khách quan kết quảhọc tập của người học, để đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá người ta bổsung các hình thức đánh giá khác nhưsửdụng hình thức thi trắc nghiệm khách quan; chú ý tới việc đánh giá quá trình lĩnh hội tri thức của người học; quan tâm tới việc tích cực 1 hoá hoạt động học tập của người học Trên cơsởnắm chắc kiến thức đo lường và đánh giá trong giáo dục, cần tiến hành xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm (gồm cảcâu hỏi TNKQ và tựluận) chuẩn hoá cho từng môn học. Sửdụng ngân hàng này, người học có thểtựôn tập kiểm tra kiến thức, giáo viên có thểsửdụng để kiểm tra đánh giá học sinh. Đểlàm được điều này, phải bắt đầu từviệc đào tạo đội ngũchuyên gia về đánh giá trong giáo dục và bồi dưỡng các kiến thức vềkhoa học đo lường đánh giá trong giáo dục cho giáo viên ởmọi cấp học, bậc học. Công cuộc đổi mới phương pháp giảng dạy ởtrường đại học hiện nay đang được đặc biệt quan tâm, các giảng viên được tập huấn về đổi mới phương pháp giảng dạy, các phương pháp kiểm tra đánh giá, tuy nhiên hiệu quảchưa cao. Sử dụng ngân hàng câu hỏi và thi trắc nghiệm khách quan hiện đang được các trường khuyến khích, tuy nhiên đa sốcác câu hỏi trắc nghiệm khách quan do giảng viên tự biên soạn chưa theo đúng quy trình, đặc biệt các câu hỏi sau khi sửdụng không được phân tích, đánh giá nên các đềthi/ kiểm tra hiện nay là chưa chuẩn và chất lượng không cao. Trước tình hình nhưvậy, tôi chọn đềtài luận văn: “Đánh giá quy trình thiết kế đềthi trắc nghiệm khách quan tại Khoa Khoa học Tựnhiên và Xã hội (nay là trường Đại học Khoa học) – Đại học Thái Nguyên”. Kết quảnghiên cứu của luận văn sẽlà tài liệu cần thiết góp phần vào quá trình nâng cao chất lượng và hiệu quảcủa việc biên soạn và thiết kế đềthi trắc nghiệm khách quan tại đơn vị, đồng thời giúp đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao kỹnăng của giảng viên trong việc thiết kếcâu hỏi TNKQ dùng đểkiểm tra đánh giá kết quảhọc tập của sinh viên.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC