Luận văn Đánh giá tác độngcủa biến đổi khí hậu đến biến động tài nguyên nước lưu vực sông Nhuệ- Đáy thuộc thành phố Hà Nội

Lưu vực sông Nhuệ- Đáy trải dài từ18015'00'' đến 20010'30''vĩ độBắc; 103045'20'' đến 105015'20''kinh độ Đông. Sông Nhuệvà sông Đáy là hai con sông rất quan trọng trong việc tưới tiêu và điều hoà nước cho một sốtỉnh phía Bắc. Lưu vực của haicon sông này đi qua các tỉnh và thành phố: Hoà Bình, Hà Nội, HàNam, Nam Định và Ninh Bình. Trong những năm gần đây, tài nguyên nước trên sông Nhuệ- sông Đáythay đổi rất rõ rệt cảvềchất và lượng nước, điều này ảnh hưởng xấu đến tình hình kinh tế, xã hội và môi trường sống trong khu vựcmàhai con sông này đi qua. Bên cạnh đó, sông Nhuệvà sông Đáylại có tầm ảnh hưởng rất quan trọng đối với các tỉnh phía Bắc nằmtrong lưu vực, đặc biệt các tỉnh ởdưới hạlưu. Mặt khác, dưới tác động của biến đổi khí hậu, đã được tính toán, trong khoảng 50 nămqua, nhiệt độtrung bình năm đã tăng khoảng 0,5 - 0,7 o C, mực nước biển đã dâng khoảng 20cm. Biến đổi khí hậu tác động làm cho các thiên tai, đặc biệt là bão, lũ, hạn hán ngày càng ác liệt. Biến đổi khí hậu có thểtác động đến nông nghiệp, gây rủi ro lớn đối với công nghiệp và các hệthống kinh tế- xã hội trong tương lai. Việc tính toán được tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước là một vấn đềcấp thiết đặt ra cho các nhà quản lý tài nguyên nước. Do vậy, “Đánh giá tác độngcủa biến đổi khí hậu đến biến động tài nguyên nước lưu vực sông Nhuệ- Đáy thuộc thành phốHà Nội” là một đềtài có tính khoa học và thực tiễn nhằm góp phần giải quyết bài toán trên đối với các nhà quản lý tài nguyên nước trên địa bàn Thủ đô để đưa ra được những quyết định chiến lược phát triển đúng đắn. Cấu trúc, nội dung của luận văn gồm 3chương, không kểmở đầu, kết luận, tài liệu thamkhảo và phụlục. Mở đầu (tính cấp thiết, mục tiêu, nghiên cứu,phương hướng giải quyết,.) Chương 1. Tổng quan lưu vực nghiên cứu Chương 2. Tổng quan vềcác nghiên cứu cóliên quan Chương 3. Mô phỏng ảnh hưởng của biến đối khí hậu tới tài nguyên nước. Kết luận và kiến nghị

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC