Luận văn Đánh giá thực tế hoạt động tái Bảo Hiểm thiết bị Điện tử ở công ty Cổ phần Bảo Hiểm Bưu Điện

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, ngày càng có nhiều loại hình doanh nghiệp ra đời ở nhiều lĩnh vực hoạt động khác nhau, thoả mãn nhu cầu mọi mặt của khách hàng. Tại Việt Nam, thị trường BH trước đây chỉ có duy nhất một công ty BH Nhà nước (Bảo Việt) nhưng nay đã có đủ các loại hình công ty (liên doanh, 100% vốn nước ngoài, cổ phần) làm cho thị trường BH Việt Nam ngày càng trở lên sôi động, vấn đề khai thác càng khó khăn, cạnh tranh ngày càng mãnh liệt. Muốn tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh như vậy, cung cấp dịch vụ tốt hơn cho khách hàng tham gia BH đồng thời vẫn ổn định được tài chính, các công ty BH sử dụng nhiều phương pháp khác nhau như: Marketing, đầu tư vốn nhàn rỗi, huy động thêm vốn đầu tư, … trong đó, phương pháp tái BH được coi là phương pháp đầu tiên mà một doanh nghiệp BH phải thực hiện vì bản chất phân tán rủi ro của nó có liên quan trực tiếp tới hoạt động kinh doanh BH. Vì hoạt động tái BH có quan hệ chặt chẽ, qua lại với hoạt động BH gốc nên có thể nói, sự phát triển của BH gốc càng mạnh mẽ thì càng làm cho hoạt động tái BH thêm sôi động. Ngược lại, khi hoạt động tái BH được công ty tiến hành hợp lý, nó sẽ mang lại hiệu quả cao hơn cho hoạt động BH gốc bằng cách giảm bớt phần trách nhiệm mà công ty không thể đảm đương hết, tới mức phù hợp. Hoạt động tái BH ở Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (gọi tắt là PTI) cũng không nằm ngoài quy luật trên. Với đặc thù là một công ty cổ phần, PTI có lợi thề nhiều về các nguồn dịch vụ từ phía các cổ đông cũng như sự trợ giúp về mặt kỹ thuật của họ, đặc biệt là trong nghiệp vụ BH thiết bị điện tử – nghiệp vụ mà PTI đang dẫn đầu trên thị trường BH phi nhân thọ Việt Nam xét cả về doanh thu phí, giám định kỹ thuật lẫn việc giải quyết bồi thường, khắc phục hậu quả cho khách hàng BH. Hàng năm, doanh thu phí BH từ nghiệp vụ này đều chiếm gần 60% tổng doanh thu phí BH gốc với giá trị hàng chục tỷ đồng (ví dụ như, năm 2002, doanh thu phí BH TBĐT của PTI là 70.361 triệu đồng, chiếm 58,5% tổng doanh thu phí BH gốc toàn công ty, trong đó đa phần có được là do việc nhận BH cho các thiết bị của VNPT – cổ đông lớn nhất và cũng là khách hàng lớn nhất của PTI với giá trị tài sản hàng nghìn tỷ đồng được BH bởi PTI. Hoạt động BH TBĐT phát triển như vậy đòi hỏi công tác tái BH nghiệp vụ này ngày càng phải hoàn thiện để tương xứng với nó. Thực tế, trong những năm vừa qua, công tác tái BH đã thể hiện được vai trò của mình, đóng góp một phần vào sự phát triển chung và ổn định tài chính cho PTI. Chính sự phát triển của nghiệp vụ BH TBĐT – nghiệp vụ mới nhất trên thị trường BH phi nhân thọ - thể hiện được đặc thù của PTI và sự thành công trong công tác tái BH TBĐT trong những năm vừa qua của PTI đã khiến em lựa chọn đề tài “Đánh giá thực tế hoạt động tái bảo hiểm thiết bị điện tử ở Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện” nhằm vận dụng kiến thức về chuyên ngành BH đã được học ở Bộ môn Bảo hiểm – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân để tìm hiểu thực tế triển khai hoạt động tái BH TBĐT của PTI. Trên cơ sở đó, đưa ra một số kiến nghị đối với hoạt động này. Nội dung của Đề tài được chia thành 4 chương sau: Chương I: Lý luận chung về tái bảo hiểm Chương II: Một số vấn đề cơ bản về bảo hiểm thiết bị điện tử Chương III: thực tế hoạt động tái BH TBĐT ở PTI Chương IV: Một số kiến nghị nhằm phát triển nghiệp vụ tái BH TBĐT của PTI

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC