Luận văn Đào tạo nguồn nhân lực ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa

Ngành du lịch tính khánh Hòa ở giai đoạn của sự phát triển, điểm xuất phát thấp so với một số nước trên thế giới. Hoạt động DL còn chủ yếu dựa vào tự nhiên. Kinh nghiệm quản lý, kinh doanh và trình độ nghiệp vụ cong nhiều bất cập. Trong khi, sự cạnh tranh trong khu vực và thế giới ngày một gay gắt

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC