Luận văn Đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần công nghiệp gốm sứ tai cera

Nguồn nhân lực là yếu tốquan trọng hàng ñầu ñối quyết ñịnh tới sựphát triển của bất kì một doanh nghiệp, ñơn vị, một tổchức. nâng cao chất lượng ñội ngũnhân lực là một trong những yếu tốcạnh tranh hàng ñầu ñểnâng cao năng suất lao ñộng, hiệu quả sản xuất kinh doanh, giúp các doanh nghiệp ñứng vững và phát triển mạnh mẽ. Chính vì vậy, công tác ñào tạo ñội ngũ nhân lực là yếu tốtất yếu ñểnâng cao chất lượng ñội ngũnguồn nhân lực. Taicera ñang sởhữu một ñội ngũnguồn nhân lực trẻ, giỏi và năng ñộng. Trong nhiều năm qua, công ty luôn chú trọng ñến công tác nhân lực vềcảsố lượng và chất lượng, coi ñó là mục tiêu chiến lược ñểnâng cao hiệu quảsản xuất kinh doanh của công ty. Trong quá trình nghiên cứu, tìm hiểu công tác ñào tạo tại công ty, nhận thấy bên cạnh những thành tựu ñạt ñược, công tác ñào tạo tại công ty còn những hạn chế nhất ñịnh nên tôi lựa chọn ñề tài: “Đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần công nghiệp gốm sứ Taicera”làm hướng nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp của mìn

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC