Luận văn Đẩy mạnh hoạt động nhập khẩu tại tổng công ty bao bì Việt Nam

1. Tính cấp thiết của đề tài Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Đây là một quá trình vận động quan trọng mở ra cho Việt Nam nhiều cơ hội và buộc Việt Nam phải đối mặt với những áp lực điều chỉnh cơ cấu kinh tế và cơ chế quản lý với những thách thức to lớn và tất yếu. Cả nền kinh tế, các ngành sản xuất, các doanh nghiệp và các loại hàng hoá và dịch vụ Việt Nam đều phải đương đầu với sức ép cạnh tranh cực kỳ gay gắt. Lĩnh vực kinh tế đối ngoại Việt Nam, một lĩnh vực hết sức đa dạng, thường xuyên biến động và là động lực quan trọng hàng đầu thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam phát triển theo hướng hội nhập hiện nay, đang chịu những tác động trực tiếp và hết sức to lớn của quá trình này. Sự phát triển lĩnh vực kinh tế đối ngoại thúc đẩy kinh tế trong nước phát triển và sự phát triển các quan hệ kinh tế trong nước tạo đà cho sự phát triển của lĩnh vực kinh tế đối ngoại. Việc phát triển mạnh của lĩnh vực kinh tế đối ngoại làm cho nền kinh tế đất nước trở thành một mắt khâu quan trọng trong chuỗi giá trị toàn cầu và do đó, sự tăng trưởng kinh tế toàn cầu làm tăng giá trị nền kinh tế. Động lực phát triển kinh tế toàn cầu, lúc đó, sẽ trở thành động lực tăng trưởng trực tiếp của nền kinh tế. Tình hình phát triển kinh tế đối ngoại của nước ta trong thời gian qua đã đặt được một số thành tựu hết sức to lớn, đặc biệt là đối với hoạt động xuất nhập khẩu. Tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam năm 2007 đạt khoảng 48.38 tỷ USD và kim ngạch nhập khẩu đạt 60.83 tỷ USD, đạt mức kỷ lục từ trước tới nay. Kim ngạch nhập khẩu ngày càng tăng thể hiện Việt Nam là thị trường tiêu thụ lớn hàng hoá các nước, nhu cầu tiêu dùng của người dân ngày càng tăng cao, đặc biệt là những mặt hàng có mẫu mã và chất lượng tốt. Cùng với xu thế đó thì tình hình kinh doanh các mặt hàng nhập khẩu của Tổng công ty Bao bì Việt Nam cũng ngày càng được tăng cao và ngày càng phát triển mạnh hơn với những kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, triển vọng kinh doanh các mặt hàng nhập khẩu của Công ty vẫn còn rất lớn, vì vậy Công ty cần phải hoàn thiện hơn nữa hoạt động nhập khẩu để đảy mạnh lĩnh vực kinh doanh của mình. Xuất phát từ tinh thần và tính cấp thiết của những vấn đề nêu trên em đã quyết định chọn đề tài nghiên cứu: “ Đẩy mạnh hoạt động nhập khẩu tại Tổng công ty Bao bì Việt Nam” cho luận văn tốt nghiệp của mình. 2. Mục đích nghiên cứu luận văn Mục đích chủ yếu của luận văn tốt nghiệp là trên cơ sở phân tích thực trạng hoạt động nhập khẩu của Tổng công ty Bao bì Việt Nam để đề xuất kiến nghị một số giải pháp nhằm thực hiện và hoàn thiện tốt hơn hoạt động nhập khẩu của Công ty trong thời gian tới. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn Đối tượng nghiên cứu của luận văn: Nghiên cứu hoạt động nhập khẩu của Tổng công ty Bao bì Việt Nam. Phạm vi nghiên cứu của luận văn: Luận văn tốt nghiệp chuyên ngành tập trung nghiên cứu hoạt động nhập khẩu của Tổng công ty Bao bì Việt Nam trong giai đoạn 2004 - 2007. 4. Phương pháp nghiên cứu của luận văn Luận văn tốt nghiệp được viết bằng việc sử dụng tổng hợp các phương pháp và công cụ chủ yếu là thống kê, phân tích, so sánh và tổng hợp nhằm làm sáng tỏ các vấn đề có liên quan. 5. Kết cấu Luận văn tốt nghiệp được chia làm ba phần chính như sau: Chương 1: Cơ sở lý luận chung về nhập khẩu và sự cần thiết để đẩy mạnh hoạt động nhập khẩu của Tổng công ty Bao bì Việt Nam Chương 2: Thực trạng hoạt động nhập khẩu của Tổng công ty Bao bì Việt Nam trong thời gian qua Chương 3: Triển vọng và các giải pháp hoàn thiện hoạt động nhập khẩu để đẩy mạnh kinh doanh của Tổng công ty Bao bì Việt Nam

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC