Luận văn Điện khí quyển và phương án chống sét cho khu dân cư

Dông sét là hiện tượng phóng ñiện trong khí quyển giữa các ñám mây và mặt ñất. Hoạt ñộng dông sét gây ảnh hưởng trực tiếp ñến kinh tế- xã hội, gây thiệt hại lớn vềngười và tài sản. Ở Ấn ðộ, ngày 04/01/2005,15 người bịsét ñánh chết. Ngày 21/05/2005, Sét ñánh ởBurundi làm 6 người bịchết. Ngày 18/12/2005, một máy bay Nhật Bản bị sét ñánh khi tiếp ñất. Ngày 20/11/2006, ở Colombie, sét làm chết 5 người và bị thương 28 người. Khoảng 10 người bịchết ởPháp mỗi năm và 10000 gia súc bịsét ñánh. Dông sét ñốt rừng làm kiệt quệ tài nguyên và phá hoại môi sinh. Từ năm 1938 ñến 1939, trên ñất nước Liên Xô (cũ) người ta thống kê ñược sét gây ra 6.000 vụcháy rừng. Sét phá nhà cửa, công trình kiến trúc, gây hỏa hoạn và ñổnát. Năm 1769 ở Ý, sét ñánh vào một kho vũkhí làm toàn kho bịnổvà thành phốBrecsia bịphá hủy hoàn toàn và có khoảng 3000 người chết. Cao ốc Empire States ởMỹcao 400m có năm, thống kê có tới 48 lần bịsét ñánh. Công ty bảo hiểm Mỹhàng năm phải bồi thường ñến 500 triệu USD cho thiệt hại do sét. Sét phá hoại các công trình bưu chính viễn thông và ngành ñiện lực. Các ñường dây truyền tải ñiện có thểbịsét ñánh thẳng hay sét lan truyền từdây dẫn vào phá hoại các thiết bịtiêu thụ ñiện trong nhà và công sở. Nước ta nằm ởtâm dông Châu Á, một trong ba tâm dông thếgiới có hoạt ñộng dông sét mạnh. Theo tạp chí Bưu chính viễn thông số: 3/1999: năm 1997 ở bưu ñiện Long An, sét ñánh 8 lần, phá hỏng hai máy thu phát viba. Năm 1998 sét ñánh vào mạng Thông tin viễn thông khắp cảnước 149 lần gây thiệt hại hàng tỷ ñồng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC