Luận văn Điều chế nhiên liệu diesel sinh học (biodiesel) từ mỡ cá basa bằng phương pháp hóa siêu âm

(Bản scan) Năng lượng và môi trường là hai trong số mười nhiệm vụ quan trọng trong thế kỷ 21 mà con người phải giải quyết. Sự thiếu hụt năng lượng đã nảy sinh nhiều cuộc chiến tranh ngay từ thế kỷ 20. Bước sang những năm đầu thế kỷ 21 điều đó càng bộc lộ rõ, khi đánh gái dầu leo thang làm cho nhiều nền kinh tế phải trao đảo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC