Luận văn Điều chế và khảo sát phản ứng chuyển vị fries một số acetat hương phương

(Bản scan) Phản ứng chuyển vị Fries là dạng đặc biệt của phản ứng Friedel Crafts. Phản ứng được sử dụng để tổng hợp các hidroxi ceton hương phương, là những hợp chất trung gian trong quá trình tổng hợp một số hóa chất , tổng hợp hương liệu hay tổng hợp dược phẩm

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC