Luận văn Điều chế và xác định các đặc tính của nano mangan dioxit theo phương pháp oxi hóa khử giữa KMnO4 VÀ (C6H5COO)2Mn

(Bản scan) Nanomet là một điểm kỳ diệu trên thước đo mà ở đó những công cụ do con người tạo ra có thể bắt đầu thao tác với từng nguyên tử riêng rẽ. Mọi thứ từ độ bền và độ dẫn điện cho đến các tính chất quang học, từ tính và tính chất nhiệt điện đều có khả năng thay đổi

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC