Luận văn Điều khiển nhiệt độ trong lò điện trở sử dụng thuật toán mờ nơ ron

Ngày nay khoa học kỹthuật không ngừng phát triển, ñặt biệt ñối với nước ta ñang trong thời kỳcông nghiệp hóa-hiện ñại hóa, cũng chính vì mục tiêu ñó mà việc ứng dụng các phương pháp ñiều khiển mới, linh hoạt hơn vào quá trình ñiều khiển tự ñộng là rất cần thiết. - Những phương pháp ñiều khiển cổ ñiển hầu nhưdựa trên nền toán học chính xác. Tuy nhiên ñã có kỹ thuật ñiều khiển mờmà bắt nguồn từnhững sách lượt và kinh nghiệm của chuyên gia ñã có thểthoát ñược những ràng buộc từnhững phương pháp toán học chính xác. Cũng chính vì vậy mà ñiều khiển mờ ñược ứng dụng rộng rãi trong ñiều khiển quá công nghiệp. Bên cạnh ñiều khiển mờta còn có phương pháp ñiều khiển sửdụng mạng nơron tái tạo lại chức năng giống con người ñã mởra một hướng mới trong việc giải quyết các bài toán kỹthuật và kinh tế. - Điều khiển nhiệt ñộlò ñiện trởthường khá phức tạp do ñối tượng có tính trễvà phi tuyến. Ngày nay với sựra ñời của nhiều phương pháp ñiều khiển khác nhau, mỗi phương pháp chắc hẳn sẽcó những ñiểm mạnh riêng. Nếu có thểkết hợp tốt các phương pháp với nhau có thểmang ñến một hiểu quảcao trong ñiều khiển.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC