Luận văn Điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ xoay chiều 3 pha dùng mạng nơron thích nghi

Hiện nay trong các hệ truyền ñộng của các dây truyền sản xuất hiện ñại, ñộng cơxoay chiều ba pha không ñồng bộ(KĐB) rotor lồng sóc ñang ñược sửdụng rộng rãi bởi có nhiều ưu ñiểm nhưcấu tạo ñơn giản, dễchếtạo, giá thành rẻ, vận hành tin cậy và an toàn. Với sựphát triển của lý thuyết ñiều khiển và các ngành có liên quan làm cho ñộng cơKĐB ñang chiếm dần ưu thế trong các hệ truyền ñộng

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC