Luận văn Điều kiện và lộ trình để đồng tiền Việt Nam trở thành đồng tiền chuyển đổi

Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước. Trong đó phải kể đến đóng góp của những chính sách vĩ mô đúng đắn, như mở cửa, đổi mới, chuyển đổi cơ cấu ngành kinh tế. Việc thực hiện thành công những chính sách được đưa ra đã đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế- xã hội và quá trình hội nhập vào nền kinh tế thế giới của nước ta. Tuy nhiên, để chúng ta có thể đặt chân lên bậc thang cuối cùng của sự hội nhập toàn diện vào nền kinh tế thế giới thì vấn đề cần đặt ra là phải thiết lập cơ chế chuyển đổi cho VND. Vậy thực chất “chuyển đổi VND” là gì? Tại sao nó lại được các nhà hoạch định chính sách quan tâm tìm hiểu, bàn bạc? Và làm thế nào để có thể “ chuyển đổi đồng Việt Nam” thành côn và thực sự đưa nền kinh tế Việt Nam hội nhập, sánh vai cùng các cường quốc kinh tế?. Các nhà chính sách, các chuyên gia về tài chính- tiền tệ, các giảng viên. đã đưa ra nhiều ý kiến khác nhau, thậm chí trái ngược nhau về những vấn đề phức tạp này. Song một lộ trình hợp lý cho chuyển đổi VND vẫn là điều chúng ta đang nghiên cứu và chưa có câu trả lời chính xác. Chính vì vậy, việc nghiên cứu đề tài “Điều kiện và lộ trình để đồng tiền Việt Nam trở thành đồng tiền chuyển đổi” mang ý nghĩa lý luận và thực tiễn trong tình hình hiện nay.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC