Luận văn Định hướng chiến lược marketing của công ty Lotteria Việt Nam đến năm 2010

Ngành kinh doanh thức ăn nhanh ở Việt Nam được xem là ngành công nghiệp non trẻ phát triển trong những năm gằn đây. Trong thời gian qua, tại Tp. HCM các doanh nghiệp kinh doanh thức ăn nhanh rađời ngày càng nhiều, phát triển tràn lan. Do sự hấp dẫn của lợi nhuận, các công ty kinh doanh thức ăn nhanh đã tìm mọi cách lôi kéo khách hàng đếnvới mình bằng cách gia tăng quảng cáo, khuyến mãi, chiêu thị Điều này dẫn đến chi phí tiếp thị ngày càng tăng nhưng tốc độ tăng của doanh số không cao,kết quả là một số doanh nghiệp đã phải đóng cửa, số khác thì phải thu hẹp qui mô kinh doanh do hoạt động tiếp thị không hiệu quả. Việc tìm kiếm một số chiến lược marketing nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty Lotteria Việt Nam là hết sức cần thiết. Nó xuất phát từ những yêu cầu thực tế với sự phát triển và cạnh tranh trong ngành thức ăn nhanh. Điều này không nằm ngoài mục đíchgóp phần ổn định hoạt động của ngànhđược đánh giá là “sôi động”, đóng góp vào sự phát triển hợp lý và ổn định của công ty, tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh vớicác công ty kinh doanh thức ăn nhanh khác. Do đó, chúng tôi chọn đề tài “Định hướng chiến lược marketing của công ty Lotteria Việt Nam đến năm 2010”.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC