Luận văn Định hướng chiến lược Marketing của Công ty xăng dầu khu vực II đến năm 2010

Xăng dầu là vật tư chiến lược của nền kinh tế và là hàng hóa thiết yếu trong sinh hoạt của nhân dân. Cùng vớitiến trình đổi mớichủ trương hội nhập kinh tế, nhu cầu tiêu thụ xăng dầu tăng mạnh, đồng thời sẽ tạo ra môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt và quyếtliệt giữa các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu. Trong cạnh tranh, một vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với doanh nghiệp là nắm bắt thị trường thông qua nhu cầu của người tiêu dùng. Để giải quyết những vấn đề này, các nhà quản trị không thểkhông sử dụng marketing – một công cụ có vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế thị trường ở nước ta. Nhận thức được tầm quan trọng của Marketing đối với một doanh nghiệp, từ thực tế làm việc tại phòng Kinh Doanh của Công ty xăng dầu Khu vực II, tôi nhận thấy hoạt động Marketing của Công ty còn nhiều hạn chế. Để đạt được hiệu quả kinh doanh có tính ổn định lâu dài thì chính sách Marketing cần một sự thay đổi có tính chiến lược. Do đó, với sự hướng dẫn của Thầy Trần Văn Chánh, sự giúp đỡ nhiệt tình của Ban lãnh đạo Công ty, cùng với sự vận dụng kiến thức học tập tại trường, tôi đã chọn đề tài “Định hướng chiến lược Marketing của Công ty xăng dầu khu vực II đến năm 2010” làm luận văn tốt nghiệp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC