Luận văn Định vị thương hiệu khách sạn xanh Đà Nẵng

Xây dựng thương hiệu cho ñến phát triển thành thương hiệu mạnh, dẫn ñầu chính là vấn ñề cốt lõi và biểu hiện tham vọng của DN trong hoạt ñộng sản xuất kinh doanh và cạnh tranh trên thị trường trong ñiều kiện hội nhập kinh tếquốc tếvà khu vực ñang ngày càng sâu rộng nhưhiện nay. Xây dựng thương hiệu không phải là vấn ñề mới về mặt thực tiễn ở Việt Nam. Tuy nhiên, trong thực tế ñã có không ít các DN còn hiểu chưa ñúng vềvai trò của thương hiệu, còn lúng túng trong việc xây dựng và bảo vệthương hiệu. Và ñiển hình là công tác ñịnh vịthương hiệu nhiều doanh nghiệp chưa thật sự quan tâm, chú trọng ñến. Vấn ñềnày, ñối với ngành du lịch, mà tiêu biểu là ngành kinh doanh KS, ñang dần trởthành một yêu cầu cấp thiết. Trên ñịa bàn thành phố (TP) Đà Nẵng, hoạt ñộng kinh doanh khách sạn (KS) ñang diễn ra sôi ñộng và sựcạnh tranh là rất gay gắt. Hàng loạt các khách sạn, resort với ñủloại tiêu chuẩn ñược xây dựng và ñưa vào hoạt ñộng. Điều này, làm các hoạt ñộng kinh doanh của KS Xanh - một Khách sạn 3 sao ñã có mặt khá lâu trên ñịa bàn TP Đà Nẵng càng ngày càng khó khăn hơn bao giờhết. Vì vậy, nhiệm vụ ñặt ra cho KS Xanh chính là việc khẳng ñịnh ñược vịtrí, khẳng ñịnh ñược thương hiệu Xanh ñã có trong lòng du khách, bằng việc sửdụng các công cụ marketing, trong ñó ñịnh vị thương hiệu là một ñiển hình. Nếu thực thi tốt công tác này, KS Xanh sẽthành công trong việc khắc họa hình ảnh ñậm nét khó quên trong lòng du khách, qua ñó hình thành nên một vịtrí vững chắc trong vùng liên tưởng của khách hàng trong một quyết ñịnh chọn khách sạn ñểlưu trú.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC