Luận văn Gamma hàm P - Adic và các ứng dụng

Các gamma hàm đóng một vai trò quan trọng trong giải tích phức, trong lý thuyết số hiện đại, đặc biệt là trong công việc nghiên cứu các L- hàm số học. Một cách tự nhiên ta nghĩ đến việc xây dựng các tương tự p-adic của các gamma hàm trong trường hợp phi Acsimet. Các tương tự phi Acsimet của gamma hàm được xây dựng bởi Dwork, Diamond, Boyarsky trong thập niên 80 của thế kỷ trước và đã có nhiều ứng dụng. Chính vì vậy, tôi quyết định chọn đề tài “Gamma hàm p-adic và các ứng dụng” làm đề tài luận văn thạc sĩ để tìm tòi, nghiên cứu, tập hợp các kết quả của gamma hàm p-adic và các ứng dụng của chúng. Nội dung chính của luận văn là đưa ra một cách xây dựng gamma hàm p-adic và một số ứng dụng liên quan thể hiện trong 2 chương: Chương 1. Kiến thức chuẩn bị: Trình bày những kiến thức cơ bản về giải tích padic. Chương 2. Khái niệm dãy nội suy p-adic – Gamma hàm p-adic và một số ứng dụng: Trình bày khái niệm dãy nội suy p-adic, từ đó đưa ra một số ví dụ cụ thể và cách xây dựng gamma hàm p-adic trong hai trường hợp p ≠ 2 và p = 2 và một số ứng dụng liên quan

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC