Luận văn Giả định là thiết kế cầu qua sông V29

I.1.Địa hình:Sông V29nằm ở vùng đồng bằng duyên hải thuộc tỉnh Quảng Nam. I.2.Địa chất: Địa chất ở khuvực xây dựng cầu được chia thành 3 lớp khá rõ rệt: -Lớp cát hạt mịn có chiều dày trung bình 6,0m. -Lớp á cát có chiều dày trung bình 3,0m. -Lớp cát hạt thô có chiều dày vô cùng. I.3.Thuỷ văn: -Mực nước cao nhất : 14,0 m. -Mực nước thông thuyền: 11,5 m. -Mực nước thấp nhất: 5,0 m. I.4.Khí hậu -Thời tiết: -Khu vực xây dựng cầu có khí hậu nhiệt đới gió mùa. Thời tiết không phân chia rõ rệt theo mùa, tuy nhiên lượng mưa thường tập trung từ tháng 10 năm này đến tháng 1 năm sau. -Chịu ảnh hưởng trực tiếp gió mùa Đông Bắc vào những tháng mưa. -Độ ẩm không khí khá cao (vì nằm ở vùng gần cửa biển ). I.5.Các tiêu chuẩn kỹ thuật của công trình: -Qui mô xây dựng : Vĩnh cửu. -Tần suất lũ thiết kế : P =1%. -Tải trọng thiết kế : Hoạt tải HL-93 và đoàn người 3KN/m 2 . -Khẩu độ cầu :Lo = 190 m. -Khổ cầu :K = 7 + 2x1,5 m. -Cấp sông : Cấp V. -Nhịp thông thuyền: 25 m I.6.Phạm vi nghiên cứu của đồ án: -Thiết kế sơ bộ ( lập dự án khả thi ) : 30 %. -Thiết kế kỹ thuật : 50%. -Thiết kế thi công : 20%.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC