Luận văn Giải bài toán thiết kế ToPo Logic cho mạng cáp quang WDM sử dụng thuật toán GA ( Genetic algorithms)

(Bản scan) Ngày nay với sự ra đời của công nghệ WDM đã mang lại cho các nhà cung cấp mạng những thuận lợi rất lớn. Sự ra đời của các thiết bị O ADM và OXC làm cho các mạng quang ngày càng linh hoạt và uyển chuyển. Việc hạn chế các thiết bị thu phát do lý do về kinh tế và khả năng chuyển mạch tại mỗi node không thể xây dựng một mạng topo logic dưới dạng full mesh khi số node lớn

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC