Luận văn Giải pháp mở rộng và nâng cao hiệu quả tín dụng của ngân hàng công thương trong khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn TP HCM

Thành phốHồChí Minh là địa phương đầu tiên trong cảnước được thí điểm xây dựng KCX, một mô hình kinh tếmới nhằm triển khai chiến lược ổn định và phát triển kinh tếxã hội năm 1991- 2000 được đềra trong Đại Hội VII trong quá trình thực hiện đường lối đổi mới kinh tế, mởcửa của Đảng. Mục tiêu phát triển các KCX, KCN là tạo đà tăng trưởng cho công nghiệp, tạo nguồn hàng xuất khẩu, tạo việc làm và từng bước phát triển công nghiệp theo quy hoạch, tránh tựphát, phân tán, tiết kiệm đất, sửdụng có hiệu quảvốn đầu tưphát triển hạtầng, hạn chếô nhiễm do chất thải công nghiệp gây ra. Phát triển các KCX, KCN cũng nhằm để thúc đẩy dịch vụphát triển, làm cơsởcho việc phát triển các khu đô thị, phân bố hợp lý lực lượng sản xuất. 15 năm hình thành và phát triển KCX, KCN trên địa bàn TP. HCM đã đạt được những thành tựu quan trọng: cho phép khai thác và sửdụng hiệu quảcác nguồn vốn đầu tưtrong và ngoài nước, tạo động lực phát triển sản xuất công nghiệp, hình thành một lực lượng sản xuất mới có trình độ, tay nghềcao góp phần đẩy nhanh quá trình CNH, HĐH Thành phốHồChí Minh; góp phần làm thay đổi diện mạo của Thành phố, từnhững vùng đầt nông nghiệp hiệu quảkinh tếthấp trở thành những khu sản xuất công nghiệp tập trung với hiệu quảkinh tếtăng cao gấp nhiều lần. Cùng với sựphát triển của các KCX, KCN thì hoạt động đầu tưtín dụng và phát triển dịch vụngân hàng tại các KCX, KCN cũng ngày càng tăng. Dưnợtín dụng tăng đồng thời sốlượng các tổchức tín dụng tham gia cho vay cũng ngày càng tăng cho thấy mối quan tâm ngày càng lớn của các ngân hàng đối với khu vực này. Tuy nhiên, thực tếcho thấy nhu cầu vốn của khu vực này là rất lớn, các ngân hàng rất quan tâm đầu tưnhưng vẫn chưa đáp ứng đủnhu cầu vốn cho các doanh nghiệp trong KCX, KCN do còn nhiều vướng mắc vềcảhai phía. Bên cạnh đó, trong hoạt động ngân hàng tại khu vực này thì các ngân hàng có vốn đầu tưnước ngoài lại chiếm ưu thếhơn ngân hàng trong nước. Riêng đối với các chi nhánh NHCT trên địa bàn thịphần cho vay trong KCX, KCN còn khá khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng của một ngân hàng thương mại nhà nước – vốn có thếmạnh trong cho vay công nghiệp và chiếm đến 12% thịphần tín dụng của hệthống NHTM cảnước.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC