Luận văn Giải pháp mở rộng và nâng cao hiệu quả tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế chi nhánh TP Hồ Chí Minh

- Trước tiên, bản thân các DNV&N phải tự nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng bằng phươngán kinh có hiệu quả, khảthi trên cơ sở có định hướng rõ ràng về thị trường đầu vào, đầu ra. Phương án kinh doanh phải đảm bảo tính trung thực, khách quan, phù hợp tình hình sản xuất kinh doanh hiện tại cũng như tiềm lực phát triển của doanh nghiệp trong tương lai. - Để tháo gỡ rào cản về đảm bảo tiền vay như hiện nay, các DNV&N phải từng bước tạo uy tín với ngân hàng bằng năng lực kinh doanh, hiệu qủa sử dụng vốn. Để làm tốt việc này, đòi hỏidoanh nghiệp phải đổimới từ nhận thức đến việc làm cụ thể như: Nâng cao năng lực quản trị điều hành doanh nghiệp; thực hiện nghiêm túc chế độ hạch toán kế toán, báocáo tài chính công khai, minh bạch; kinh doanh đúng pháp luật. Sự khẳng d?nh và tạo dựng uy tín trong quan hệ tín dụng và quan hệ kinh doanh không chỉ giúp các doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận vốn vay mà còn tạo điều kiện để doanh nghiệp tồn tại và phát triển. - Cần tạo ra nét độc đáo riêng cho sản phẩm cùng với mẫu mã và chất lượng không ngừng được cảithiện. Luôn quan tâm đến chất lượng dịch vụ hậu mãi nhằm nâng cao uy tín và tạo được ấn tượng tốt đối với khách hàng. Đẩy mạnh việc xây dựng và quảng bá thương hiệu sản phẩm nhằm mở rộng và giữ vững thị phần. Bên cạnh đó, cần xây dựng chiến lược kinh doanh trong ngắn hạn và dài hạn đi đôi với việc xác định rõ trường mục tiêu thích hợp cho doanh nghiệp. - Các DNV&N cần có lộ trình bổ sungvốn chủ sở hữu bằng nhiều hình thức. Xây dựng dự án đầu tưphù hợp với năng lực về vốn, công nghệ và con người. Xây dựng chiến lược kinh doanh hợp lý trong điều kiện hội nhập và toàn cầu hóa. Chủ động tiếp cận các dịch vụ ngân hàng nói chung và dịch vụ tín dụng nói riêng, chú trọng phương án lực chọn công nghệ tiên tiến nhằm năng cao chất lượng và phát huy sức cạnh của sản phẩm. Cần đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu thị trường và marketing.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC