Luận văn Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Thái Bình

Trong bối cảnh kinh tế thế giới trong những năm vừa qua gặp khá nhiều khó khăn, cùng với xu thế hội nhập sâu rộng như hiện nay, nền kinh tế Việt Nam đang gặp rất nhiều thách thức. Để đạt được mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đòi hỏi Đảng và Nhà nước phải có những biện pháp, chính sách để có thể sử dụng và phát huy tối đa nguồn lực của đất nước. Cùng với sự tăng trưởng và phát triển không ngừng của nền kinh tế, nhu cầu vốn đã và đang là một nhu cầu vô cùng cấp thiết trong đầu tư phát triển kinh tế. Các định chế tài chính mà đặc biệt là ngân hàng đã hình thành và phát triển để đáp ứng nhu cầu đó của nền kinh tế. Việt Nam gia nhập WTO đánh dấu một bước phát triển mới của đất nước đồng thời mở ra nhiều cơ hội thương mại, tăng cường hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp trong nước, nhưng bên cạnh đó việc gia nhập WTO cũng đặt ra rất nhiều khó khăn và thách thức trong tất cả các ngành nghề, lĩnh vực nói chung và ngành ngân hàng nói riêng khi mà ngày càng có nhiều chi nhánh của các ngân hàng nước ngoài đầu tư ở nước ta, các ngân hàng trong nước cần phải phát huy được những lợi thế vốn có, nâng cao khả năng cạnh tranh mà nhất là chất lượng tín dụng bởi lẽ tín dụng là nghiệp vụ quan trọng nhất tại các NHTM nước ta, nó chiếm tỷ trọng lớn trong tổng đầu tư của các ngân hàng và chiếm từ 70% - 90% thu nhập của các ngân hàng hiện nay. Trong đó tín dụng ngắn hạn giữ một vai trò quan trọng và thường chiếm một tỷ trọng cao trong tổng dư nợ. Vì vậy cần thiết phải có những biện pháp để nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC