Luận văn Giải pháp nâng cao hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành đường sắt Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Trong thời kỳ cả nước có chiến tranh vànền kinh tế thực hiện theo cơ chế kế hoạch hoá, tập trung, bao cấp, ngành ĐSVN làmột ngành vận tải có vị trí mũi nhọn trong nền kinh tế quốc dân,có đóng góp rất lớn trong việc vận chuyển lương thực, thực phẩm, vũ khí vàquân trang quân dụng ra tiền tuyến, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng vàxây dựng đất nước. Từ khi thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng, nền kinh tế chuyển từ cơ chế kế hoạch hoá, tập trung, bao cấp sang nền thị tr-ờng định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN), ngành ĐSVN cũng khôngngừng đổi mới, hoànhịp với công cuộc đổi mới của đất nước; phấn đấu đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp vào năm 2020. Những năm gần đây ngành đ-ờng sắt liên tục đạt mức tăng trưởng cao (trên 10 %), song trong quá trình chuyển đổi sang cơ chế mới, ngành ĐSVN đang đứng trước những khó khăn về kết cấu hạ tầng; phương tiện vận tải; đổi mới phương thức kinh doanh dịch vụ v.v., do đó, thị phần vận tải đường sắt trong nền kinh tế chẳng những không tăng thêm màlại có xu hướng giảm xút, cần phải tìm ra giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành Đường sắt trong giai đoạn hiện nay. Vì vậy, đề tài: “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành Đường sắt Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” được chọn để nghiên cứu làm luận văn tốt nghiệp hệ cao cấp lý luận chính trị, với hy vọng góp phần tìm ra những giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành ĐSVN trong thời gian tới.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC