Luận văn Giải pháp nâng cao nghiệp vụ hoạt động huy động vốn tại Ngân Hàng Công Thương Tỉnh Hà Tây

Việc huy động các khoản tiền nhàn rỗi trong nền kinh tế, hoạt động của các tổchức tín dụng đã góp phần không nhỏtrong việc thu hút lượng vốn lớn đểcho các doanh nghiệp vay, thực hiện tái đầu tưthúc đẩy nền kinh tếphát triển. Đây chính là hoạt động truyền thống, chủyếu của Ngân hàng. Chính vì vậy, kết quảhuy động vốn và sửdụng vốn của tổchức tín dụng cao hay thấp có ảnh hưởng không chỉ đối với sựtồn tại và phát triển của bản thân tổchức tín dụng mà nó còn tác động trực tiếp đến nền kinh tế, đặc biệt là đối với một nền kinh tếvừa bước ra khỏi cơchếbao cấp và đang khởi sắc trong những bước đầu đổi mới như ởnước ta. Hoà mình với công việc đổi mới chung của đất nước, cùng góp phần vào những thành tựu đã đạt được trong thập niên qua, ngành Ngân hàng đã phải vượt qua không ít khó khăn đểphấn đấu cho mục tiêu phát triển đất nước. Vì mục tiêu này, không ai khác mà chính hệthống Ngân hàng phải trởthành bàn đạp vững chắc cho nền kinh tế. Tuy nhiên, 10 năm đổi mới chưa phải là nhiều, Ngân hàng còn phải giải quyết nhiều những khó khăn trước mắt mà một trong những vấn đềnổi cộm là hiệu quảcông tác huy động vốn của ngân hàng hiện nay. Là một bộphận cấu thành trong guồng máy của hệthống ngân hàng. Ngân hàng Thương mại Quốc doanh - Ngân hàng Công Thương Tỉnh Hà Tây đã góp phần không nhỏvào sựphát triển nền kinh tếViệt Nam nói chung và khu vực Tỉnh Hà Tây nói riêng. Song cũng không tránh khỏi những khó khăn chung. Nâng cao hiệu quảcủa hoạt động huy động vốn để củng cốsựtồn tại và phát triển ngân hàng, đã đang và sẽlà những vấn đề được quan tâm bởi Ngân hàng Công Thương Tỉnh Hà Tây và hệthống ngân hàng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC