Luận văn Giải pháp phát triển sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng tại ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt

Trong nền kinh tếthịtrường, hoạt động của bất kỳmột doanh nghiệp nào cũng đều nhắm đến mục tiêu cuối cùng là lợi nhuận. NHTM là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực “đặc biệt” và nhạy cảm, đó là lĩnh vực kinh doanh tiền tệ và dịch vụngân hàng, là người “đi vay đểcho vay” với chất liệu kinh doanh chính là tiền tệ. Trong xu thếhội nhập quốc tế, đặc biệt là trong bối cảnh Việt Nam là thành viên chính thức của WTO thì việc minh bạch hoá chính sách là điều kiện cần thiết và bắt buộc. Cũng giống nhưcác lĩnh vực khác, lĩnh vực tài chính ngân hàng chịu sự tác động mạnh mẽcủa tiến trình hội nhập với những cam kết quốc tếvà lộtrình thực hiện cụthể, đòi hỏi mởcửa thịtrường, đối xửbình đẳng, ban hành luật lệcông khai minh bạch, cạnh tranh công bằng, v.v. Sựkhác biệt quá ít vềsản phẩm giữa các ngân hàng đã dẫn tới hệlụy là các ngân hàng phải cạnh tranh vềgiá, dẫn đến sựphân tách thịtrường, và đây chính là sựbất cập của thịtrường tiền tệhiện nay. Bên cạnh đó, các tập đoàn tài chính, ngân hàng lớn đều mong muốn được vào đầu tưtại Việt Nam. Điều này xảy ra là cơhội, đồng thời là thách thức của các doanh nghiệp nước ta, nhất là các đơn vịtài chính ngân hàng. Do vậy, hệthống các NHTM (Ngân hàng thương mại) phải nâng cao khả năng cạnh tranh, kiểm soát rủi ro, phát triển dịch vụmới và niêm yết cổphiếu trên thịtrường chứng khoán nhằm tăng nguồn vốn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC