Luận văn Giải pháp tiết kiệm năng lượng cho thiết bị gia nhiệt bằng điện

Các thiết bị ñiện khi hoạt ñộng ñều sinh ra nhiệt, lượng nhiệt này thải ra môi trường lượng khí CO 2 gây nên hiệu ứng nhà kính, làm tăng nhiệt ñộtrái ñất. Hiện nay lượng khí thải từcác thiết bịdùng ñiện ngày càng tăng do ñó muốn giảm hiệu ứng nhà kính phải tính toán chọn các vật liệu cách nhiệt sao cho lượng khí thải CO2 ra môi trường bên ngoài là thấp nhất từ ñó sẽlàm chậm sựtác ñộng nóng lên của toàn cầu. Đểtiết kiệm ñiện năng tiêu thụ, giảm tổn thất nhiệt, giảm ô nhiễm môi trường người ta sửdụng các loại vật liệu cách nhiệt khác nhau như vật liệu cách nhiệt dạng bột, rắn, sợi, xốp, khe không khí hay chân không Nhằm giảm tổn thất nhiệt, ngoài với việc sửdụng các loại vật liệu cách nhiệt còn có các biện pháp tiết kiệm năng lượng khác cho thiết bịgia nhiệt bằng ñiện gồm chọn thiết kếbộgia nhiệt hợp lý, dùng các rơle nhiệt ñiều chỉnh nhiệt ñộ ñóng và nhiệt ñộ cát ñiện, tăng cường nhiệt trởcho vỏcác thiết bị, giảm diện tích vỏhay ñiều chỉnh công suất thiết bịhợp lý Góp phần vào vấn ñềtiết kiệm năng lượng ñiện ñồng thời giảm lượng khí thải CO2 là yếu tốchính gây nên hiệu ứng nhà kính cho các thiết bịdùng ñiện, chúng tôi chọn và nghiên cứu ñềtài: “Giải pháp tiết kiệm năng lượng cho thiết bịgia nhiệt bằng ñiện

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC