Luận văn Giải pháp xây dựng thương hiệu Vifon giai đoạn 2008 - 2012

Trong xu thế chung của các nước đang phát triển, Việt nam đang có những tiến mạnh mẽ trong thương mại quốc tế với sự kiện gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO) vào tháng 11 năm 2006. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp Việt Nam bên cạnh những cơ hội còn lại là những thách thức không t hể tránh khỏi

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC