Luận văn Giải pháp xử lý và ngăn ngừa nợ quá hạn của các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

1.LÝ DO NGHIÊN CỨU Trong đời sống kinh tếhàng ngày, rủi ro thông thường được coi là những bất trắc, những biến cốkhông có lợi, ngoài sựmong đợi. Rủi ro nhiều khi mang lại những hậu quả không lường, vì vậy người ta thường tìm cách đểphòng ngừa, hạn chếrủi ro đến mức thấp nhất. Cũng nhưmọi doanh nghiệp khác, ngân hàng cũng có thểgặp rủi ro, nhưng do kinh doanh trong lĩnh vực đặc biệt nên rủi ro trong kinh doanh ngân hàng không chỉ ảnh hưởng đến bản thân ngân hàng mà còn gây tác động xấu đến nền kinh tế-xã hội. Quản lý rủi ro luôn là hoạt động trung tâm trong các tổchức tài chính-ngân hàng, bởi kiểm soát và quản lý rủi ro chặt chẽ đồng nghĩa với việc sửdụng một cách có hiệu quảnguồn vốn hoạt động. Mặt khác, trong nền kinh tếthịtrường nếu không chấp nhận rủi ro thì không thểtạo ra các cơhội đầu tưvà kinh doanh mới.Do đó quản lý rủi ro là một yêu cầu tất yếu đặt ra trong quá trình tồn tại và phát triển của ngân hàng thương mại. Trong thực tếhoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại nước ta, hoạt động tín dụng có vai trò chủyếu, nên rủi ro trong hoạt động ngân hàng phần lớn là rủi ro tín dụng. Chính vì thế, vấn đềtồn tại và bức xúc nhất hiện nay trong hoạt động ngân hàng là nợquá hạn và làm thếnào đểhạn chếthấp nhất rủi ro tín dụng. Nợquá hạn hiện nay giống nhưmột “khối u” trong ngân hàng. Theo thông lệquốc tếthì nợquá hạn ởmức 5% là chấp nhận được, nhưng ởViệt Nam nói chung và ởtỉnh Trà Vinh nói riêng thì con sốnày còn ởmức cao. Tỷlệnợquá hạn có ảnh hưởng rất xấu đến an ninh tài chính của ngân hàng. Do đó cần phải xửlý và ngăn ngừa nợquá hạn, nhằm góp phần lành mạnh hóa tình hình tài chính của các doanh nghiệp vay vốn ngân hàng và tạo điều kiện cho các ngân hàng thương mại thực hiện tốt nghiệp vụkinh doanh của mình trong lĩnh vực tín dụng nhằm từng bước hội nhập quốc tếvềlĩnh vực ngân hàng đạt kết quả. 2.MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Ngân hàng thương mại là một trong những tác nhân chủyếu đểphát triển nền kinh tế-xã hội, mà hoạt động tín dụng ngân hàng đóng vai trò quan trọng đồng thời là nguồn thu nhập quan trọng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng, hiệu quảhoạt động của ngân hàng càng cao thểhiện mức đóng góp của ngân hàng đối với xã hội càng lớn. Trên cơsởvận dụng những lý luận và phương pháp nghiên cứu khoa học ứng dụng vào tình hình thực tiễn tỉnh Trà Vinh, luận văn này có mục tiêu nghiên cứu sau: -Phân tích tình hình hoạt động tín dụng của các NHTM trên địa bàn tỉnh Trà Vinh qua đó đưa ra những nhận xét đánh giá vềhoạt động của các NHTM trên địa bàn. -Tìm hiểu những nguyên nhân của việc nợquá hạn phát sinh và kéo dài , trên cơsở đó xây dựng những giải pháp cụthể đểxửlý và ngăn ngừa nợquá hạn đểlành mạnh hoá tình hình tài chính của các NHTM trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 3.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Trên cơsởnội dung đềtài, thực hiện thu thập thống kê sốliệu từbáo cáo của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Trà Vinh. Luận văn áp dụng phương pháp so sánh tương đối, tuyệt đối, phân tích đánh giá tình hình hoạt động tín dụng, xác định những gì đạt được và những mặt tồn tại của các NHTM trên địa bàn. Tham khảo các giáo trình, tài liệu,sốliệu báo cáo niên giám thống kê đểphục vụ nội dung nghiên cứu. Sửdụng các phần mềm vi tính: word, excel để đánh văn bản, xửlý sốliệu và vẽ biểu bảng. 4.PHẠM VI NGHIÊN CỨU Luận văn phân tích tình hình hoạt động tín dụng và nợquá hạn dựa trên sốliệu thực trạng 4 năm 2003-2006 của các NHTM trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 5. Ý NGHĨA CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU Thông qua một sốgiải pháp trong việc xửlý và ngăn ngừa nợquá hạn nhằm tạo ra sựtăng trưởng tín dụng một cách ổn định, an toàn, bền vững góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tếxã hội của tỉnh nhà. 6.KẾT CẤU LUẬN VĂN -Luận văn bao gồm những phần sau: -Lời mở đầu -Chương I: Cơsởlý luận chung vềtín dụng -Chương II: Thực trạng nợquá hạn của các NHTM trên địa bàn tỉnh Trà Vinh -Chương III: Giải pháp xửlý và ngăn ngừa nợquá hạn của các NHTM trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. -Kết luận -Tài liệu tham khảo -Phụlục

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC