Luận văn Giáo dục kỹ năng hợp tác trong trõ chơi đóng vai có chủ đề cho trẻ 5 - 6 tuổi ở trường mầm non

Nhà triết học vĩ đại C. Mac đã từng nói: “Bản chất của con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội ” [40] . Từ thủa xa xưa để thỏa mãn bản năng sinh tồn con người đã có nhu cầu cùng nhau hái lượm, cùng nhau săn bắt thú rừng cùng nhau hợp tác. Cùng với sự phát triển của xã hội, con người càng ý thức đầy đủ giá trị của hợp tác. Cá nhân con người không thể tồn tại độc lập, không thể hoạt động, không thể thỏa mãn các nhu cầu vật chất và tinh thần khi tách rời khỏi mối quan hệ với cộng đồng, tập thể. Điều khiến con người trở nên khác biệt với các sinh vật cùng tồn tại và cũng chính là cội nguồn tạo nên sức mạnh của con người đó chính là “xã hội loài người” – cộng đồng được kiến dựng bởi sự hợp tác, con người tạo nên, sau đó tồn tại và phát triển nhờ nó. Sự phát triển của cá nhân phụ thuộc rất nhiều vào khả năng hòa nhập trong đời sống xã hội của bản thân. Hoạt động, cộng tác, hợp tác dưới nhiều hình thức: cá nhân với cá nhân, cá nhân với nhóm, nhóm với nhóm giúp cho mỗi cá nhân lĩnh hội những giá trị, những chuẩn mực của xã hội loài người một cách sâu sắc. Mặt khác “nhân cách con người chỉ hình thành trong hoạt động, và thông qua hoạt động”[9], cho nên hợp tác cũng chính là điều kiện quan trọng để hình thành và phát triển toàn diện nhân cách của mỗi người. Xã hội vận động trong xu hướng toàn cầu hóa mở ra nhiều cơ hội cho con người được giao tiếp, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau, không kể biên giới lãnh thổ, màu da, tiếng nói Những cuộc tiếp xúc – trao đổi, hợp tác với nhiều đối tượng khác nhau, ở các môi trường khác nhau trong cộng đồng dưới nhiều hình thức, trong công việc, và trong cuộc sống đòi hỏi con người tiềm lực trí tuệ, tri thức cùng những “kỹ năng mềm” căn bản, thiết yếu như kĩ năng giao tiếp, kĩ năng giải quyết vấn đề, kĩ năng thuyết trình, kĩ năng tranh biện, kỹ năng làm việc đồng đội Kĩ năng làm việc đồng đội, hay còn gọi là KNHT là một trong những kĩ năng đặc biệt quan trọng và cần thiết cho mỗi người.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC