Luận văn Giao thức IPv6 cho mạng cảm nhận

Trong nhiều thập kỷ qua, đã hình thành một cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc ở khắp nơi - Internet. Sự thành công to lớn của cơ chế end-to-end và nguyên tắc thiết kế kiến trúc IP đã giúp cho Internet có được vị trí như ngày nay. Cơ chế end-to-end đơn giản, đồng thời khả năng nhân rộng tốt. Còn lớp kiến trúc IP sử dụng phân tầng với khả năng cung cấp bởi lớp dưới. Ưu điểm của kiến trúc mạng phân tầng: quản lý đơn giản, thúc đẩy sự đổi mới và tiến hóa nhanh chóng. Với sự phát triển mạnh mẽ của nhiều công nghệ mới, dần dần kiến trúc này đã có quy mô rộng khắp => minh chứng cho sự thành công của kiến trúc. Và mới đây, mạng cảm nhận không dây (sensornet) nổi lên như một làn sóng nghiên cứu mạnh mẽ trong sự phát triển của thế giới vật lý và kỹ thuật số. Nhưng đặc điểm của nó rất khác với các thiết bị IP truyền thống, đã đẩy vấn đề kết nối mạng đến một nấc thang mới. Khi gắn sensornet vào không gian vật lý thì nó mang nhiều thách thức: bộ nhớ, khả năng tính toán và giao tiếp, nguồn năng lượng hạn chế.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC