Luận văn Giấu tin trong đối tượng ba chiều

Sự phát triển Internet kéo theo sựphát triển nhưvũbão của các phương tiện truyền thông kĩthuật số. Bên cạnh đó, an toàn và bảo mật thông tin luôn là vấn đềnhận được sựquan tâm đặc biệt trong nhiều lĩnh vực. Các công nghệvà giải pháp đểbảo vệthông tin đã và đang được nghiên cứu, phát triển phù hợp với dạng lưu trữcủa thông tin và cách thức truyền tin. Một hướng tiếp cận vềbảo mật thông tin, đó là nếu đem thông tin giấu vào trong một đối tượng nhưmột bức ảnh, một bộphim, một đoạn âm thanh, hay một đối tượng đa phương tiện (3D), ta sẽthu được một đối tượng chứa và hầu nhưkhông sai khác gì so với đối tượng ban đầu. Đây là ý tưởng cốt lõi của phương pháp ẩn giấu thông tin (Data Hiding) trong đối tượng được nghiên cứu gần đây và có nhiều ứng dụng trong giấu tin mật, đánh giấu bản quyền, truyền thông tin, mã hóa dữliệu, v.v Hiện nay, sốlượng các thuật toán vềgiấu tin được nghiên cứu khá nhiều và phong phú, từ đơn giản tới phức tạp [1 10] và trên rất nhiều đối tượng. Bên cạnh đó, việc nghiên cứu các phương pháp phát hiện những dữliệu được nhúng cũng được phát triển đểchống lại các phương pháp nhúng khi giấu tin.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC