Luận văn Góp phần khảo sát thành phần hóa học cao cloroform của cây râu mèo Orthosiphon stamineus họ hoa môi lamiaceae

(Bản scan) Việt Nam nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa trải dài từ Bắc xuống Nam nên có hệ thực vật rất phong phú và đa dạng. Việc nghiên cứu thành phần hóa học cũng như phân loại nhằm mục đích bảo tồn và phát triển tính đa dạng sinh học đều phục vụ nhu cầu lợi ích cho con người

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC