Luận văn Góp phần khảo sát tinh dầu và một số hợp chất kháng oxid hóa từ hạt trái thảo quả Amomum tsao-Ko Crevost et Lemarie

(Bản scan) Để nâng cao giá trị kinh tế cho một loài cây thuốc, góp phần làm ổn định và nâng cao đời sống cho đồng bào các dân tộc, hạn chế việc trồng cây thuốc phiện cũng như tình trạng phát nương phá rừng, chúng tôi chọn cây Thảo quả mọc tại Lào Cai làm đối tượng nghiên cứu

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC