Luận văn Góp phần tìm hiểu thành phần hóa học của cây kim thất tai gynura auriculata cass, họ cúc ( asteraceae)

(Bản scan) Từ ngàn xưa trong dân gian đã sử dụng rộng rãi một số loại thảo mộc làm thuốc chữa bệnh. Ngày nay với sự phát triển cảu nền khoa học kỹ thuật, đặc biệt là lĩnh vực nghiên cứu các hợp chất thiên nhiên- các nhà hóa học càng có điều kiện nghiên cứu sâu về cây thuốc

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC