Luận văn Góp phần tìm hiểu thành phần hóa học của dây cóc tinospora crispa miers họ tiết dê (menispermaceae)

(Bản scan) Địa hình Việt Nam phía Bắc giáp vĩ tuyến 25 độ 22 phút bắc, phía Nam giáp vĩ tuyến 8 độ 30 nằm gần vành đai nhiệt đới là khu vực sốt rét nặng. Về kinh tuyến, phía tây giáp kinh tuyến 102 phía đông giáp kinh tuyến 109 Việt Nam nằm trong vùng có nguy cơ nhiễm bệnh sốt rét cao

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC