Luận văn Hạn chế rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển TP Hồ Chí Minh

1. Sự cần thiết của đề tài Trong một nền kinh tế hiện đại không thể không nhắc đến sự tồn tại của ngành ngân hàng. Ngành ngân hàng đóng một vai trò rấtquan trọng trong sự phát triển của nền kinh tế, nó là chiếc cầu nối điều hòa lưu chuyển những nguồn vốn trong một quốc gia. Người ta có thể đánh giá được trình độ phát triển kinh tế của một quốc gia thông qua sự phát triển củahệ thống ngân hàng ở nước đó. Do giữ vai trò quan trọng như vậy nên một khi ngành ngân hàng bị khủng hoảng, sụp đổ thì sẽ dẫn đến những hậu quả vô cùng nghiêm trọng về mọi mặt đối với quốc gia đó. Thực tế những cuộc khủng hoảng ở các quốc gia trong khu vực và trên thế giới đã chứng minh điều đó. Sự khủng hoảng của hệ thống ngân hàng có nguyên nhân từ những rủi ro mà ngân hàng gặp phải trong quá trình hoạt động kinh doanh ngân hàng. Có nhiều loại rủi rokhác nhau nhưng yếu tố rủiro chủ yếu gây ra khủng hoảng là rủi ro tín dụng. Điều này bắt nguồn từ chức năng chính của ngân hàng là thu hút vốn nhàn rỗi và tìm cách sử dụng chúng để mang lại hiệu quả bằng nhiều nghiệp vụ mà nghiệp vụ tín dụng là nghiệp vụ giữ vai trò quan trọng nhất. Ở Việt Nam trong thời gian qua đã có không ít lần ngành ngân hàng bị chao đảo mà nguyên nhân chính vẫnlà rủi ro tín dụng. Do vậy, việc ngăn chặn và hạn chế rủi ro tín dụng là vấn đề hết sức cần thiết và cấp bách trong giai đoạn hiện nay. Hiện nay ngành ngân hàng Việt Nam còn chưa ổn định thật sự, còn đang trong quá trình hòa nhập với ngành ngân hàng trong khu vực và trên thế giới nên tính hiệu quả và an toàn trong hoạt động tín dụng vẫn còn chưa cao; giải quyết được vấn đề rủi ro tín dụng đang là bài toán khó đối với nhiều ngân hàng thương mại nói chung cũng như đối với hệ thống Ngân hàng Đầu tư và Phát triển nói riêng. Nhận thức được vấn đề đó, người viết đã quyết định chọn đề tài nghiên cứu: HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNHNGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2. Mục tiêu của đề tài Mục tiêu của đề tài làmsáng tỏ những vấn đề sau: - Làm rõ và góp phần hoàn thiện lý luận về rủi ro tín dụng. - Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng, nguyên nhân dẫn đến rủi ro và các biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển TP.HCM. - Trên cơ sở lý luận và phân tích thực trạng rủi ro tíndụng, từ đó đưa ra một số biện pháp phòng ngừa nhằmhạn chế rủi ro cho hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam và Chi nhánh TP.HCM. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của đề tài là: nguyên nhân dẫn đến rủi ro và đề ra các biện pháp nhằm hạn chế rủi ro. Phạm vi nghiên cứu : Nghiên cứu giữa lý luận và thực tế nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng trong thời gian qua tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển TP.HCM, từ đó đưa ra các giải pháp hạn chế rủi ro. 4. Phương pháp nghiên cứu Sử dụng các phương pháp : thống kê, phương pháp tổng hợp, phương pháp so sánh 5. Cấu trúc nội dung nghiên cứu Đề tài bao gồm những nội dung chính sau : Chương 1 : Lý luận chung về tín dụng và rủi ro tín dụng Chương 2: Thực trạng rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng tại BIDV HCMC trong thời gian qua Chương 3:Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng tại BIDV HCMC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC