Luận văn Hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng của chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình

1. Lý do chọn đề tài Việt nam đã chính thức trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức thương mại thế giới ( WTO ). Điều này đòi hỏi Chính phủ và các ngành kinh tế chủ chốt phải có quyết tâm và nỗ lực rất lớn. Từ đây Việt nam bắt đầu được hưởng các quyền lợi và có nghĩa vụ thực hiện trách nhiệm của một nước thành viên WTO. Bên cạnh những thuận lợi được tạo ra từ cơ hội mở cửa và phát triển thị trường dịch vụ, ngành ngân hàng chúng ta còn phải đối mặt với những khó khăn thách thức. Đó là: Vốn nhỏ, năng lực tài chính yếu kém, chất lượng tài sản có thấp, nợ xấu của các ngân hàng Việt nam ( theo tiêu chuẩn kế toán quốc tế ) còn lớn. Vì vậy khả năng chống đỡ rủi ro của các ngân hàng Việt nam là thấp trong khi trình độ quản trị ngân hàng còn yếu càng làm tăng những khó khăn trong việc bảo đảm an toàn hoạt động và tăng vốn tích luỹ lên. Tài sản có , nhất là tín dụng lại tăng trưởng nhanh ( bình quân 25 % / năm từ năm 1998 trở lại đây ). Trong bối cảnh đó ngành ngân hàng đã chủ động thực hiện các chủ trương và chính sách về đổi mới kinh tế và đã có nhiều chuyển biến tích cực nhất là trong lĩnh vực tín dụng, chất lượng đã được cải thiện đáng kể. Yếu tố quan trọng nhất để đánh giá chất lượng tín dụng trong hoạt động ngân hàng là chỉ tiêu rủi ro. Lịch sử cho thấy chưa một ngân hàng nào có thể tránh được rủi ro tín dụng một cách hoàn toàn trong cả quá trình hoạt động. Rủi ro tín dụng của NHTM không chỉ riêng các NH Việt nam mà cả các nước khác trên thế giới đều rất quan tâm tìm mọi giải pháp tích cực áp dụng để giảm thiểu một cách tối đa nhằm bảo toàn sự phát triển bền vững. Việt nam đang trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế nên việc hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng đang là vấn đề quan tâm hàng đầu của hệ thống ngân hàng. Nó quyết định việc bảo toàn hay mở rộng quy mô vốn, đồng thời thể hiện trình độ quản lý hoạt động của các nhà lãnh đạo ngân hàng. Đây cũng là tiêu chuẩn bắt buộc của các ngân hàng khi tham gia hoạt động vào thị trường tài chính tiền tệ. NHNo&PTNT tỉnh Ninh Bình là chi nhánh của hệ thống NHNo&PTNT Việt nam - một trong bốn hệ thống NHTMNN lớn nhất của Việt nam, đang phải đối mặt chống đỡ lại các rủi ro, đặc biệt là rủi ro trong hoạt động tín dụng. Quá trình này đặt ra nhiều vấn đề cấp bách nhằm đáp ứng nhu cầu về quy mô và an toàn hoạt động của NHN&PTNT tỉnh Ninh Bình. Nhận thức được vấn đề này học viên đã tìm hiểu, nghiên cứu về đề tài: " Hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng của chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Ninh Bình " 2. Mục đích nghiên cứu Luận văn đã hệ thống những lý thuyết về hoạt động tín dụng và rủi ro tín dụng của NHTM: Đặc điểm tính chất và các chỉ tiêu chính phản ánh rủi ro tín dụng. Xuất phát từ các nguyên nhân dẫn đến rủi ro có các kinh nghiệm phòng và hạn chế rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng. Nghiên cứu tìm hiểu hoạt động tín dụng tại chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Ninh Bình. Đánh giá những mặt thành công, những điểm tồn tại, nguyên nhân của tồn tại trong việc hạn chế rủi ro tín dụng giai đoạn 2004 - 2008 của chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Ninh Bình. Trên cơ sở nghiên cứu định hướng hoạt động để có những giải pháp hữu hiệu nhất nhằm hạn chế tối đa những tổn thất, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh NHNo&PTNT Ninh Bình. Đề xuất những ý kiến với NHNN và NH cấp trên cũng như các cơ quan chính quyền đối với hoạt động hạn chế rủi ro kinh doanh tín dụng là nội dung chính của học viên khi tìm hiểu nghiên cứu đề tài. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Vấn đề rủi ro trong hoạt động tín dụng của NHTM. Tìm hiểu kết quả việc hạn chế rủi ro tín dụng và phương hướng hoạt động tại NHNo&PTNT tỉnh Ninh Bình từ đó đưa ra các giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng tại chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Ninh Bình. Phạm vi nghiên cứu: Hoạt động hạn chế rủi ro tín dụng tại chi nhánh NHNo&PTNT Ninh Bình giai đoạn 2004 – 2008. 4. Phương pháp nghiên cứu Vận dụng kiến thức đã học, khi nghiên cứu đề tài học viên đã áp dụng các phương pháp: Duy vật biện chứng ; Phương pháp duy vật lịch sử; Tổng hợp - phân tích các số liệu thống kê về kinh tế ; Phương pháp so sánh. 5. Những đóng góp khoa học của luận văn Đề tài đã hệ thống những vấn đề cơ bản về rủi ro trong hoạt động tín dụng của NHTM . Đề tài đã đề xuất các giải pháp hữu hiệu hạn chế tối đa những tổn thất của hoạt động tín dụng đối với NHNo&PTNT tỉnh Ninh Bình 6. Kết cấu của luận văn Khi nghiên cứu đề tài này học viên kết cấu theo ba chương, nội dung cụ thể như sau: Chương I: Rủi ro trong hoạt động tín dụng của NHTM Chương II : Thực trạng thực hiện hạn chế rủi ro tín dụng tại chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Ninh Bình Chương III : Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại NHNo&PTNT tỉnh Ninh Bình

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC