Luận văn Hành động ngôn ngữ trong phỏng vấn truyền hình

Ngữ dụng học - chuyên ngành mới của Ngôn ngữ học - nghiên cứu ngôn ngữ trong sử dụng, trong quan hệ với ngữ cảnh. "Xương sống" của Ngữ dụng học là lí thuyết về hành động ngôn ngữ. Việc nghiên cứu tiếng Việt dưới góc độ sử dụng ngôn ngữ trong thực tế đã được quan tâm từ nhiều thập kỷ nay và sớm trở thành một ngành nghiên cứu khoa học. Nó quan tâm đến việc vì sao việc truyền đạt nghĩa không chỉ phụ thuộc vào chức năng ngữ học cũng như ngữ pháp, từ vựng của người nói và người nghe mà còn phụ thuộc vào ngữ cảnh của phát ngôn, hiểu biết về vị thế của các nhân vật hữu quan và ý đồ giao tiếp của người nói. Chính vì vậy, trong những năm gần đây việc nghiên cứu hành động ngôn ngữ đã thu hút được nhiều sự quan tâm, nhất là các hành động ngôn ngữ riêng biệt như hành động cam kết, điều khiển, bộc lộ v.v. Tuy nhiên, chưa có những nghiên cứu chuyên sâu về sự phối hợp các hành động ngôn ngữ trong thực hiện một mục đích giao tiếp lớn hơn, trong đó có các hành động ngôn ngữ trong phỏng vấn

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC