Luận văn Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng

Hơn một thập kỷqua, Internet đã phát triển mạnh mẽcảvềquy mô cũng như sựphức tạp. Trong quá trình phát triển này, vấn đềan ninh mạng ngày càng rõ rệt. Quản trịmột mạng ngày càng trởnên phức tạp, và không thểsửa lỗi một cách thủ công nhưtrước. Vì vậy hệthống phát hiện xâm nhập tự động ra đời là rất cất thiết Đóng góp của luận văn bao gồm hai phần. Phần 1, Khái niệm, cấu trúc một hệthống phát hiện xâm nhập mạng (IDS), các sản phẩm đang phát triển mạnh trên thịtrường. Phần hai, bước đầu ứng dụng cài đặt IDS mềm vào mạng của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, cụthểlà ứng dụng mã nguồn mởSNORT, góp phần nâng cao hiệu năng của hệthống mạng trường.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC