Luận văn Hiệu quả kinh tế của các công đoạn chăn nuôi, giết mổ và phân phối sản phẩm thịt heo tại tỉnh Đồng Tháp

Từ khi tiến hành cuộc đổi mới đến nay, nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn về phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là việc phát triển nông nghiệp và nông thôn, góp phần thúc đẩy sản xuất ra nhiều nông sản hàng hoá, một số lượng đáng kể được sản xuất từ nghề chăn nuôi heo. Ở Việt Nam, thịt heo chiếm 70 % tổng số lượng các loại thịt tiêu thụ hàng ngày trên thị trường. Do nhu cầu tiêu dùng ở đồng bằng sông Cửu Long nói chung, ở Đồng Tháp nói riêng cộng với sức mua ngày càng tăng, đã giúp cho ngành sản xuất này ngày càng phát triển không ngừng trong thời gian qua. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi cho việc chăn nuôi heo như điều kiện tự nhiên, sự cần cù lao động của người chăn nuôi những khó khăn mà người dân đang gặp phải trong là giá cả đầu ra và thị trường tiêu thụ của sản phẩm heo. Giá cả của heo giống và heo hơi thường xuyên không ổn định, tăng giảm bất thường làm cho nhiều hộ sản xuất không có lợi nhuận. Cùng với những khó khăn trên, thì thách thức hàng đầu đặt ra đối với hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm heo hiện nay là hệ thống thị trường tiêu thụ sản phẩm. Giải quyết được vấn đề tiêu thụ sản phẩm sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển đàn heo, phát triển chăn nuôi cũng như phát triển nông nghiệp ở Đồng Tháp nói riêng và đồng sông Cửu Long nói chung. Từ đó góp phần tăng thu nhập người dân và giải quyết việc làm cho người lao động ở nông thôn. Nhằm mục đích đánh giá thực trạng và đề ra những khuyến cáo hợp lý giúp người chăn nuôi và kinh doanh nâng cao hiệu quả sản xuất chăn nuôi, được sự phân công của Bộ môn Di Truyền Giống Nông Nghiệp - Khoa Nông Nghiệp và SHƯD - Trường Đại học Cần Thơ, tôi thực hiện đề tài: “Hiệu quả kinh tế của các công đoạn chăn nuôi, giết mổ và phân phối sản phẩm thịt heo tại tỉnh Đồng Tháp”. GVHD: Võ Văn Sơn SVTH: Nguyễn Mạnh Duy Trang 1 Luân văn tốt nghiệp Hiệu quả kinh tế của các công đoạn Mục tiêu đề tài: Phân tích hiệu quả kinh tế của các công đoạn chăn nuôi, giết mổ và phân phối sản phẩm thịt heo. Từ đó đề ra các đề xuất nhằm giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm heo, góp phần nâng cao thu nhập cho nông hộ chăn nuôi, tăng hiệu quả kinh doanh cho các thương lái, bán lẻ và lợi ích cho người tiêu dùng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC