Luận văn Hoàn thiện các hình thức trả công lao động tại công ty cổ phần CMC

1. Lí do chọn đề tài Với xu hướng hội nhập kinh tế sâu rộng hiện nay, kinh tế nước ta cũng đang trên đà phát triển mở rộng giao lưu trên trường quốc tế. Đối với các doanh nghiệp đây vừa là cơ hội vừa là thách thức. Các doanh nghiệp cần có những thay đổi tích cực từ bên trong doanh nghiệp để có thể tiếp tục phát triển không bị đào thải khỏi cuộc cạnh tranh kinh tế ngày càng khốc liệt. Bên cạnh đó việc phát triển kinh tế lấy tri thức làm động lực hiện nay, vai trò nguồn nhân lực đối với các doanh nghiệp trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Các doanh nghiệp cần có những chính sách tích cực để có thể duy trì lực lượng lao động ổn định đồng thời giữ chân những người có trình độ cao. Tiền lương ổn định, hợp lý luôn là một yếu tố giúp người lao động yên tâm công tác. Việc hoàn thiện các hình thức trả công lao động chính là yếu tố giúp hoàn thiện công tác trả lương hợp lý. Việc hoàn thiện các hình thức trả công lao động là một vấn đề quan trọng cần được các doanh nghiệp quan tâm. Để tìm hiểu kỹ hơn vấn đề này em xin chọn đề tài nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp của em là “Hoàn thiện các hình thức trả công lao động tại Công ty cổ phần CMC”. 2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Các hình thức trả công lao động. Phạm vi nghiên cứu: Các hình thức trả công lao động tại Công ty cổ phần CMC. 3. Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp khảo sát hoạt động của người lao động để tìm thông tin thực tế. - Phương pháp phân tích dữ liệu thu được. - Phương pháp phỏng vấn trực tiếp người lao động để biết tâm tư, nguyện vọng của người lao động. 4. Mục đích nghiên cứu - Phân tích các hình thức trả lương Công ty cổ phần CMC đang áp dụng, từ đó tìm ra những mặt hạn chế của các hình thức trả công đó. - Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện các hình thức trả công lao động tại Công ty cổ phần CMC. 5. Kết cấu chuyên đề Chuyên đề chia làm 3 chương. Chương 1: Trả công lao động trong doanh nghiệp. Chương 2: Phân tích và đánh giá tình hình trả công lao động tại Công ty cổ phần CMC. Chương 3: Các giải pháp hoàn thiện các hình thức trả công lao động tại Công ty cổ phần CMC.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC