Luận văn Hoàn thiện chính sách cổ tức của các Công ty thủy sản niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Trong những năm vừa qua, ngành Thuỷsản Việt Nam đã có những đóng góp đáng kểvào nền kinh tếquốc dân và mục tiêu phát triển của đất nước thông qua những ảnh hưởng của ngành vềsản xuất thực phẩm, tạo việc làm và xuất khẩu. Thuỷsản đã chiếm 21% GDP trong cơcấu nông - lâm - ngưnghiệp và chiếm hơn 4% trong GDP của nền kinh tếquốc dân. Xuất khẩu Thuỷsản đứng vịtrí thứ 03 (sau dầu hoảvà may mặc) là một trong các lĩnh vực xuất khẩu thu vềngoại tệ cho Việt Nam. Vì vậy, việc thúc đẩy các doanh nghiệp thủy sản phát triển sẽlà động lực góp phần thúc đẩy kinh tếViệt Nam. Trong các quyết định thường ngày của doanh nghiệp nói chung, các doanh nghiệp thủy sản nói riêng, thì các quyết định tài chính luôn chiếm vịtrí quan trọng vì chúng chi phối không nhỏ đến việc phát triển của doanh nghiệp. Nhưng làm sao để đạt được mục tiêu này một cách tốt nhất là điều không đơn giản, đặc biệt là với quyết định chi trảcổtức. Bởi lẽcác cổ đông của công ty luôn bao gồm nhiều đối tượng khác nhau. Bên cạnh các tổchức, các nhà đầu tưchuyên nghiệp, các nhà phân tích tài chính, còn có cảnhững bà nội trợ, những người không chuyên nhưng có vốn nhàn rỗi muốn tìm cơhội đầu tư. Mức độquan tâm của những nhà đầu tưnày dành cho chính sách cổtức là khác nhau, vì thếmột chính sách cổtức khó có thể đồng thời đáp ứng được tất cảyêu cầu của các cổ đông. Còn vềphía các doanh nghiệp, chính sách cổtức phải được sửdụng nhưmột công cụ điều tiết giữa lợi nhuận phân phối và lợi nhuận giữlại sao cho vừa đáp ứng được nhu cầu vốn đầu tưvà phát triển của doanh nghiệp vừa đáp ứng được đòi hỏi của cổ đông đểcó thểthu hút vốn của nhà đầu tư.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC