Luận văn Hoàn thiện công nghệ Enzyme để chế biến các sản phẩm có giá trị bổ dưỡng từ nhung hươu

(Bản scan) Nghiên cứu quy trình kỹ thuật thu hoạch lấy mẫu, xử lý mẫu tươi và sơ chế bảo quản. Quy trình khai thác nhung hươu, kỹ thuật sơ chế và bảo quản nguyên liệu nhung hươu Nghiên cứu các chỉ tiêu kỹ thuật của quy trình công nghệ chế biến nhùng hươu. Phân tích hàm lượng axit amin của nhung hươu ở thời kỳ đợt một (chính vụ) và nhung đợt hai

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC