Luận văn Hoàn thiện công tác kế toàn tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần Thành Công - Nam Định

Trong mọi chế độ xã hội, việc sáng tạo ra của cải vật chất đều không tách rời lao động. Lao động là điều kiện cần thiết cho sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người. Ngay từ khi xuất hiện để duy trì sự sống con người đã tiêu hao một lượng của cải vật chất nhất định để thoả mãn những nhu cầu sinh hoạt như ăn, ở, mặc. Muốn có lượng của cải vật chất này không còn cách nào khác là con người phải lao động. Qua lao động con người khám phá ra thế giới xung quanh nắm bắt được quy luật tự nhiên. Để quá trình sản xuất ở các doanh nghiệp được diễn ra thường xuyên liên tục thì một vấn đề thiết yếu là phải tái tạo sức lao động. Vì vậy, khi họ tham gia hoạt động SXKD ở các doanh nghiệp thì đòi hỏi các doanh nghiệp phải trả họ một khoản thù lao bằng chính sức lao động mà họ bỏ ra đó chính là tiền lương. Với người lao động, tiền lương là nguồn thu nhập chủ yếu của họ, các doanh nghiệp sử dụng tiền lương, làm đòn bẩy kinh tế để khuyến khích tinh thần, tích cực lao động chấp hành tốt kỷ luật lao động, là nhân tố thúc đẩy năng suất lao động, hiệu suất công việc và nâng cao đời sống cho người lao động. Đối với doanh nghiệp, quản lý tiền lương là nội dung quan trọng trong công tác quản lý SXKD . Tiền lương phải trả cho người lao động là một phần chi phí cấu thành nên giá thành sản phẩm dịch vụ do doanh nghiệp tạo ra. Do vậy, các doanh nghiệp phải sử dụng lao động sao cho phù hợp có hiệu quả để tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm. Nó còn là nhân tố giúp doanh nghiệp đứng vững, hoàn thành và vượt mức kế hoạch sản xuất, công tác quản lý lao động đi vào nề nếp thúc đẩy SXKD phát triển . Gắn liền với quyền lợi và nghĩa vụ của người sử dụng lao động cũng như người lao động các khoản trích theo lương như BHXH, BHYT, KPCĐ. Các khoản này thể hiện sự hỗ trợ giữa các thành viên trong xã hội. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương. Sau thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Thành Công Nam Định được sự giúp đỡ của Ban lãnh đạo Công ty, phòng Tài chính Kế toán cùng với sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo GS.TS Lương Trọng Yêm, em đã nghiên cứu đề tài " Hoàn thiện công tác kế toàn tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Thành Công Nam Định" Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, nội dung của bài luận văn này được chia thành 3 chương. Chương 1: Những vấn đề cơ bản về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Thành Công Nam Định. Chương 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty Cổ phần Thành Công Nam Định.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC