Luận văn Hoàn thiện hoạt động phân tích tài chính khách hàng tại Sở giao dịch ngân hàng ngoại thương Việt Nam

1. Sựcần thiết của đềtài Có thểnói trong thời đại ngày nay, ngân hàng thương mại (NHTM) đã trởthành tổchức tài chính quan trọng bậc nhất, không thểthiếu đối với nền kinh tếmỗi quốc gia. ỞViệt Nam hiện nay, sựtăng trưởng nhanh chóng của nền kinh tếthịtrường đặt ra yêu cầu và cũng là động lực thúc đẩy cho sựphát triển của hệthống NHTM. Thời gian qua, hệthống NHTM Việt Nam đã có những chuyển biến tích cực cảvềsốlượng và chất lượng. Tuy nhiên, các NHTM Việt Nam dù phát triển đến đâu thì hoạt động đem lại thu nhập chính vẫn là hoạt động tín dụng. Và trong quá trình cấp tín dụng cho khách hàng, các ngân hàng luôn phải đối mặt với nguy cơxảy ra rủi ro tín dụng. Rủi ro tín dụng có thểxảy ra do nhiều nguyên nhân khác nhau và một thực tếlà ngân hàng không thểloại trừhoàn toàn rủi ro tín dụng mà chỉcó thể đềphòng, hạn chếnó. Vậy nên, vấn đềmà các NHTM hiện nay quan tâm là làm thếnào để hoạt động tín dụng có thểmạng lại lợi nhuận cao nhất cho ngân hàng với mức rủi ro thấp nhất. Có rất nhiều biện pháp được sửdụng đểhạn chếvà phòng ngừa rủi ro tín dụng nhưlựa chọn khách hàng mục tiêu, trích lập quĩdự phòng rủi ro Trong đó nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng thông qua hoạt động phân tích tài chính khách hàng được sửdụng tại các NHTM trong vài năm gần đây. Tuy nhiên, phân tích tài chính khách hàng là vấn đề đòi hỏi cấp thiết trên cảphương diện lý luận và thực tiễn trong giai đoạn hiện nay đối với hệthống ngân hàng thương mại. Xuất phát từthực tếnày và vấn đềcấp thiết tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, em quyết định chọn đềtài: “Hoàn thiện hoạt động phân tích tài chính khách hàng tại sởgiao dịch ngân hàng Ngoại thương Việt Nam” làm đềtài viết luận văn tốt nghiệp thạc sĩkinh tế. 2. Mục đích nghiên cứu của đềtài: - Nghiên cứu lý luận chung vềphân tích tài chính khách hàng trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại - Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động công tác phân tích tài chính khách hàng tại Sởgiao dịch Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Đềxuất những giải pháp, kiến nghịnhằm hoàn thiện phân tích tài chính khách hàng tại Sởgiao dịch Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đềtài - Đối tượng nghiên cứu: Công tác phân tích tài chính khách hàng trong quá trình hoạt động kinh doanh của Sởgiao dịch Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. - Phạm vi nghiên cứu: Tập trung vào phân tích tài chính khách hàng doanh nghiệp tại Sởgiao dịch ngân hàng Ngoại thương Việt nam từnăm 2006 đến năm 2009. 4. Phương pháp nghiên cứu đềtài Dựa vào lý thuyết vềphân tích tài chính khách hàng và tình hình phân tích tài chính khách hàng doanh nghiệp tại Sởgiao dịch Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam cùng với các phương pháp thống kê, phân tích, so sánh, tổng hợp, trên cơsở đó đềra các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác phân tích tài chính khách hàng tại Sởgiao dịch Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 3. Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụlục, danh mục bảng biểu, danh mục tài liệu tham khảo, kết cấu luận văn được trình bày thành 3 chương: Chương 1: Lý luận chung vềhoạt động phân tích tài chính khách hàng của Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng hoạt động phân tích tài chính khách hàng tại Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Chương 3: Giải pháp hoàn thiện phân tích tài chính khách hàng tại Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC